Informacje podawane do wiadomości publicznej

Informacje podawane do wiadomości publicznej przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku zgodnie z artykułem 261a Ustawy Prawo o Ochronie Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U.2017.0.519 t.j.) 


1. Prowadzącym Zakład jest firma SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koksowniczej 16 w Dąbrowie Górniczej reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.


 2. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o.o. potwierdza, że podlega przepisom                     w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i przedłożyła w dniu 16.10.2017 roku właściwym organom aktualizacje zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

 

 3. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Prowadzi proces technologiczny termicznego przekształcania odpadów połączony z odzyskiem energii, zapewniający pełne bezpieczeństwo ekologiczne na wszystkich etapach unieszkodliwiania. Posiada pozwolenie zintegrowane (IPPC), potwierdzające zgodność instalacji z zasadami najlepszej dostępnej techniki (BAT). Należy do francuskiej grupy SARP Industries SA,  będącej częścią koncernu Veolia, światowego lidera w zakresie usług na rzecz ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i usług energetycznych.

 

 4. Charakterystyka składowanych/magazynowanych substancji niebezpiecznych decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku

 

4.1  Odpady niebezpieczne o zmiennym składzie - kategoria H3 (działanie toksyczne na organy docelowe – narażenie jednorazowe - działanie toksyczne na narządy docelowe, kategoria 1)

4.2  Odpady płynne niskokaloryczne o zmiennym składzie – kategoria E2 (niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2)

 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa                  w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Przeprowadzona w zakładzie analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wykazała, że strefa zagrożenia w przypadku ewentualnej awarii nie wydostanie się poza teren, do którego SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. posiada tytuł prawny.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących znamiona tzw. poważnej awarii przemysłowej, Prowadzący Zakład natychmiastowo zawiadamia o tym fakcie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej           w Dąbrowie Górniczej, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Działania ratownicze prowadzone są siłami i środkami własnej Zakładowej Grupy Bezpieczeństwa od momentu zauważenia zagrożenia aż do czasu przybycia Zastępów JRG Dąbrowa Górnicza oraz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej.

Osoby zamieszkujące lub znajdujące się w obszarze potencjalnego zagrożenia zobowiązane są do wykonywania poleceń straży miejskiej, straży pożarnej, policji i innych instytucji podległych Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Dąbrowa Górnicza w czasie akcji ratowniczej.

Lokalne jednostki organizacyjne systemu oświaty i pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i instytucje służące społeczeństwu, posiadają procedury i tryby postępowania na wypadek zagrożenia zewnętrznego, sporządzane i nadzorowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK
Więcej informacji

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl