Kariera

 

Spółka zarządzająca jednym z najnowocześniejszych i największych w Polsce zakładów przetwarzania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, należąca do międzynarodowego koncernu będącego światowym liderem branży poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Obecnie nie poszukujemy. 

 

 

 Oferty należy składać na adres: mobilnive.sarpi@sarpi.pl w tytule prosimy podać nazwę stanowiska, na jakie Państwo aplikujecie.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – RODO) informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SARPI Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza,

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Cel przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe.

Dane przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji.

Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku podania danych obejmujących szczególne kategorie danych (art. 9 pkt 2 lit a RODO).

Inne dane osobowe niż  wskazane w punkcie powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.

Przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Pani na to wyraźną zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Dochodzenie roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Dla celów ustalenia,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)      podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

b)      podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT, audytorzy, doradcy),

c)       podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego działalność (np. świadczące usługi doręczania przesyłek),

d)      spółki należące do grupy kapitałowej,

4)      Mają Państwo prawo do:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo do usunięcia danych osobowych;

e)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego[AS1] [KM2] ,

6)      Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7)      Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK
Więcej informacji

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl