Karta Zrównoważonego Rozwoju

Mając na uwadze poprawę warunków życia ludności i uwzględniając  możliwości ekosystemu, ochrony środowiska i bioróżnorodności, chcemy odpowiadać nie tylko na dzisiejsze potrzeby, ale i potrzeby przyszłych pokoleń. Dlatego też zakres naszych działań podlega Karcie Zrównoważonego Rozwoju w zakresie:
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • ochrony środowiska,
 • etyki,
 • dialogu z klientami,
 • zarządzania ryzykiem.

Będąc wiodącą w Polsce spółką w zakresie termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w naszą podstawową działalność mamy wpisaną ochronę środowiska. Wszystkie nasze działania mają na celu dbałość o zachowanie czystości środowiska naturalnego, ochronę zdrowia ludności i zapewnienie przyszłym pokoleniom godnych warunków bytowych. Dlatego nasza firma przyjmuje na siebie z całą odpowiedzialnością zobowiązania wynikające z opracowanej i przyjętej przez koncern Veolia Environnement Karty Zrównoważonego Rozwoju.


 

Realizacja zobowiązań wynikających z tej Karty oznacza dla SARPI Dąbrowa Górnicza stałą mobilizację środków na prowadzoną eksploatację i badania związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem ludzi i ich otoczenia. Oznacza również stałe towarzyszenie naszym klientom i dostawcom, którzy podejmują się tego długoterminowego zadania.


10 głównych zobowiązań Karty Zrównoważonego Rozwoju:

 • Chronić środowisko naturalne, oszczędnie gospodarować zasobami naturalnymi  i sprzyjać zachowaniu bioróżnorodności.
 • Rozwijać System Zarządzania Środowiskiem, pozwalający na określanie celów związanych z ochroną środowiska; wprowadzać w życie konkretne działania i monitorować ich postęp.
 • Czuwać nad zgodnym z prawem i z obowiązującymi normami funkcjonowaniem eksploatowanych przez nas instalacji oraz świadczonymi przez nas usługami.
 • Troszczyć się o poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w stopniu bardziej rygorystycznym niż nakazuje prawo.
 • Angażować nasze wysiłki w działalność badawczą, rozwój i innowacyjność w celu sprostania wymaganiom środowiskowym. 
 • Rozwijać kompetencje pracowników, wspierać ich samodzielność i promować inicjatywy społeczne.
 • Zachęcać naszych partnerów, podwykonawców i dostawców do przestrzegania naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Uprzedzać potrzeby i oczekiwania ludności w zakresie usług na rzecz środowiska.
 • Wspierać rozwój lokalnych społeczności, tam gdzie funkcjonują nasze zakłady.
 • Popierać zobowiązania Międzynarodowej Rezolucji ONZ (Globar Compact) i działać wspólnie z pozostałymi sygnatariuszami na rzecz dostępu do podstawowych usług i poszanowania fundamentalnych praw człowieka.


 

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK
Więcej informacji

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl