Unieszkodliwianie środków psychotropowych

Informacja dla Klientów
na temat zasad przyjmowania do unieszkodliwienia
w SARPI Dąbrowa Górnicza 
produktów leczniczych, zawierających
w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1.

Szanowni Klienci!
Informujemy, że zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach dla SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. procedurą, nasza firma ma pełne prawo do przyjmowania i unieszkodliwiania produktów leczniczych podrobionych, zepsutych, sfałszowanych lub którym upłynął termin ważności, a zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

W związku z powyższym podajemy najważniejsze zasady obowiązujące w SARPI przy przyjmowaniu, kontroli i unieszkodliwianiu wspomnianych produktów.

 • Przyjmowanie
  - Produkty lecznicze lub prekursory kategorii 1 powinny być dostarczane przez podmiot lub przedsiębiorcę po uzgodnieniu z pracownikami Działu Realizacji Kontraktów (tel. 32 639 5004 lub 32 639 5023) terminu dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

  - Odbiór paczek może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.
   
 • Kontrola
  - Produkty te powinny być umieszczone przez dostawcę w starannie zaklejonej i opieczętowanej paczce, wykonanej z materiału typu papier, tektura, itp…

  - Podmiot lub przedsiębiorca przekazujący paczkę ma obowiązek dostarczyć z paczką protokół z czynności zabezpieczenia oraz przekazania produktów leczniczych lub prekursorów kategorii 1 do unieszkodliwienia, wystawiony przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub jego przedstawiciela oraz zawierający podpis osoby odpowiedzialnej.

  - Pracownik Działu Realizacji Kontraktów oraz osoba upoważniona sprawdzają stan zabezpieczeń paczki oraz prawidłowość protokołu czynności zabezpieczenia. Osoba upoważniona potwierdza odbiór paczki podpisem w protokole.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczeń i pieczęci lub niekompletności albo braku czynności zabezpieczenia, osoba upoważniona odmawia przyjęcia paczki i podpisania protokołu z czynności zabezpieczenia oraz przekazania produktów leczniczych lub prekursorów kategorii 1 do unieszkodliwienia. Pracownik Działu Realizacji Kontraktów pisemnie powiadamia o tym fakcie Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Katowicach.

 • Unieszkodliwianie i potwierdzenie unieszkodliwienia
  - Po zważeniu paczki, osoba upoważniona niezwłocznie ją unieszkodliwia zgodnie z zatwierdzoną dla SARPI procedurą.

  - Z przeprowadzonego unieszkodliwiania, osoba odpowiedzialna sporządza  protokół, zgodnie z par.4 ust.7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 (Formularz 1 do niniejszej procedury), który podpisują:
  - osoba odpowiedzialna,
  - osoba upoważniona.
   
  Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach ma prawo do kontroli procesu unieszkodliwiania produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1 na każdym jego etapie.

 • Archiwizacja
  Protokół przekazania produktu leczniczego do unieszkodliwienia jest sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje osoba odpowiedzialna, natomiast jeden jest przekazywany pracownikowi Działu Realizacji Kontraktów w SARPI.

Protokół z czynności zabezpieczenia oraz przekazania produktów leczniczych lub prekursorów 1 do unieszkodliwienia, dostarczony wraz z paczką, przechowywany jest w SARPI wraz z Protokołem przekazania produktu leczniczego do unieszkodliwienia przez okres 5 lat.

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK
Więcej informacji

Serwis może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Pliki „cookies” używane są także w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem, a innymi, współpracującymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl